szma@t-online.hu   06/62 444-897   06/70 338-5830

Üdvözöljük honlapunkon!


A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 1992 óta látja el Szegeden és vonzáskörzetében
széleskörű feladatát, amely többnyire a megváltozott egészségi állapotú személyeket érinti.

Tovább

A fogyatékkal élő fiataloknak nappali intézményt biztosítunk, ahol nappali foglalkoztatás szintjén 5 pedagógus foglalkozik a sérült fiatalok fejlesztésével. Az idősebb korú személyeknek a támogató szolgálat munkatársai teszik könnyebbé mindennapjait. Továbbá sorstári tanácsadónk készséggel áll rendelkezésükre ha bármilyen ügyintézésben segítségre szorulnak. Munkatársunk naprakész a legfrissebb törvényekkel, amelyek a mozgássérülteket érinti.Nappali intézmény

Fiatal fogyatékkal élő személyek nappali intézményeTámogató szolgálat

Otthoni segítségnyújtás, személyszállításSorstársi tanácsadás

Jogi tanácsadás, Szociális támogatás igénylés, stb.

Szolgáltatásaink

Nappali intézmény

A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001-ben alapította meg a megyében hiánypótló fogyatékkal élők nappali intézményét. A Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye a 16 év feletti önkiszolgálásra részben képes enyhe és középsúlyos értelmi sérült, a teljes kiszolgálásra szoruló súlyosan-halmozottan sérült, valamint autista személyek részére biztosít napközbeni fejlesztést és gondozást. Intézményünk családias, 20 férőhelyes, a város szívében található. Meleg, szeretetteljes környezetben végezzük a fejlesztést szoros együttműködésben a családokkal, ahová fiataljaink nap végén hazatérnek.

A fogyatékos személyek nappali intézményében nyújtott szolgáltatások:
- állandó felügyelet biztosítása
- segítségnyújtás személyi higiéné fenntartásában
- ebéd biztosítása
- mentális gondozás
- társas kapcsolatok kialakításának, illetve fenntartásának segítése
- gyógytorna biztosítása
- terápiák biztosítása (Snoozelen terápia, zeneterápia, állat asszisztált terápia, boksz edzés)

Akik a gyermekekért vannak:

Hódi-Forrai Éva - intézményvezető, gyógypedagógus
Major Szilvia - gyógypedagógiai asszisztens
Terhes Katalin - gyógypedagógia asszisztens
Nagyné Uhrin Erika - szociális gondozó-és ápoló
Róthné Takács Györgyi - szociális gondozó-és ápoló


Öt főből álló csapatunk nagy összhangban, egymást kiegészítve végzi a fiatalok segítését. Intézményünk színes foglalkozásokkal gazdagítja a fiatalok mindennapjait. Csoportos foglalkozásainkat évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolva, tematikus hetekre bontva tervezzük. Egyéni-és kiscsoportos formában tartott foglalkozásokat képességi szintekre bontva valósítjuk meg. Az intézmény falain kívül szerteágazó programokat kínálunk. Szeged szerte, ahová csak lehetőségünk nyílik, ellátogatunk. (könyvtárak, tájházak, sportegyesületek, rendőrség, tűzoltóság, mentők)
Térítési díj: az intézmény igénybe vétele mindenkor ingyenes. Az igényelt étkeztetésért térítési díj megfizetésre kerül.

Fenntartásunkat és működésünket az egyesület állami normatívából biztosítja, amely szűkös keret, ezért az adó 1%-át minden évben örömmel vesszük. Kupakokat, papírt gyűjtünk, pályázatokat írunk, és mostanra egy széles körű támogatói csapatnak adunk hálát, amiért mellettünk állnak, és szívügyüknek tekintik munkák támogatását.

Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye

Székhely: 6725 Szeged, Veresács utca 17/b
Telephely: 6725 Szeged, Felhő u. 1/b
Nyitva tartás: 6:30-16:00
Tel.: 06/70 600-6878
Adószám: 19085658-1-06
Számlaszám: 11735005-20399618

Személyi segítségnyújtás

A felmerült igények szerint az otthonukat elhagyni nem tudó, önellátásra képtelen, súlyosan mozgássérült társaink napi ellátását igyekszünk megkönnyíteni, egyszerűbbé tenni. Ezt a feladatot alkalmazottaink látják el. Egy fő három személy ellátásáról tud így gondoskodni.

FONTOS: A Támogató Szolgálat szolgáltatásai közül mind a személyi segítségnyújtás, mind a személyszállítás igénybevétele előtt szükséges egyfajta regisztráció melynek keretén belül az igénylőt az támogató szolgálat nyilvántartásába rögzítjük a megfelelő iratok bemutatása és kitöltése után. (Igazolni kell a fogyatékosságot, a havi jövedelmet)

Segítenek:
a lakás tisztántartásában, fertőtlenítésében, az éves nagytakarításban, és egyéb higiéniai feladatok ellátásában
a napi étkezés zavartalan biztosításában, oly módon, hogy bevásárolnak, házhoz viszik az ebédet, vagy éppen közösen főznek, egy-egy süteményt együtt készítenek el
kísérő szerepet töltenek be a Szállítószolgálattal közösen, amennyiben a sérültnek kórházba, vagy orvosi vizsgálatra, családlátogatásra, temetőlátogatásra baráti társaság meglátogatására kell mennie
a ház körüli munkák elvégzésében, udvar-, hóeltakarítás, a sérült környezetében történő takarításban (ablakmosástól a WC tisztításig)
személyi segítőink szakápolásban nem segítenek

Ez a szolgálat a házi gondozás és betegápolás között helyezkedik el.
A Személyi Segítő Szolgálat teljesen a sérült személy Önálló életvitelét segíti elő. A munkafeladatokat minden esetben a mozgássérült érdekeit szolgálva alakítják ki, a fogyatékos személy igényei szerint. A személyi segítők nem egészségügyi szakképzettségűek, de műveltségük magas fokára szükségük van a másság elfogadása és kezelése érdekében. Előfordulhat az is, hogy együtt tanulnak a sérülttel, vagy iskolába kísérik el. A sérülteket meg kell tanítani mindenféle munka elvégzésére, bevonva őket a munka világába. Ez alatt azt értjük, hogy a sérült ember, akár ha tolószékhez kötött is, megtanul pl. porszívóval bánni, mosógép megtöltésében segédkezik, stb. A bevásárlás sem listáról történik, hanem maga a sérült megy személyi segítőjével közösen. Tehát a sérült megismeri a kreatív munka örömét, ösztönzi újabb és újabb feladat ellátására. A munkába integrálás első lépései ezek, a sérült gondolkodását változtatja meg pozitív irányban. Mindezeken kívül a munkanélküliek számára munkát biztosít, különösen a hátrányos helyzetűek körében. Az alkalmazott személyi segítők a nők köréből kerülnek ki, mivel az élettapasztalataik kifinomultak, és empátia képességük megfelelően kialakult. A gyermekkorban kapott támogatás egészségesebb életkörülményt biztosít a sérült számára. Elsajátított ismeretek birtokában a sérültsége már nem zárhatja ki, hogy a társadalomban képességeinek megfelelő munkát végezzen.

A Személyi Segítő Szolgálat térítési díja 300 Ft/óra. Szociálisan nem rászorult személyek esetében 1050 Ft/óra.Szállító szolgálat

A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete kimondottan azzal a céllal alakult, hogy az “Önálló Életvitel” programján keresztül a fogyatékos emberek életét könnyebbé tegye, értelmet adjon az életüknek, mert az önálló életvitel az egyén önrendelkezésén alapuló (kiszolgáltatottság-mentes) életformája, amely a sérültségtől függetlenül vonatkozhat minden emberre. A sérült felelősséget vállal sorsa alakulásáért, maga dönti el különböző helyzetekben, hogy aktív részese kíván-e lenni a rehabilitációs folyamatnak.

Egyesületünk a munkája során egyre többször észlelte a sérültek azon igényét, hogy létesüljön egy olyan  szállítószolgálat, amely Őket biztonságosan, a lehető legkevesebb kellemetlenséggel és viszonylag olcsón szállítja az általuk kijelölt célhoz. Ezt a feladatot legtisztességesebben csak olyan szervezet láthatja el, amely más okból is kapcsolatban van sérült emberekkel. Az SZMA felvállalta ennek a feladatnak az ellátását. Az 1993. évi III. törvény 65/C§ alapján támogató szolgáltatásban a szociálisan rászorult súlyos fogyatékos személy részesülhet. Szociálisan rászorult személynek az számít, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A szállítási feladatok ellátását 7 gépjármű szolgálja, amelyekből 2, a 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben előírt kerekesszékes szállítására alkalmas, két 9 személyes gépjármű közül az egyik egy Opel Vivaro, a másik egy Renault Trafik, amelyek kerekesszék szállítására is alkalmas 5,1-es rögzítést lehetővé tévő biztonsági övvel rendelkeznek, illetve mobil rámpával melyekkel az egyre növekvő igények kielégítésére is tudunk lehetőséget biztosítani. Két 7 személy szállítására is alkalmas gépkocsi is segítségünkre van a munkában, az egyik Opel E Combo Life gépkocsi, és egy hétszemélyes Dacia Lodgy. Ezeken kívül egy ötszemélyes Dacia Logan, egy Suzuki SX4 és egy Opel Astra típusú személygépkocsi is a járműparkunk része. A szállítási igényeket egy diszpécserközpont regisztrálja (napi 8 órában), és adja tovább. A szállítószolgálat rendszeresen hirdeti a szolgáltatást a különböző újságokban és az egyesület saját kiadványában.Mivel árainkat igyekszünk alacsonyan tartani, ezért a szolgáltatás igen népszerű a sérültek körében, gépkocsijaink kapacitását kihasználjuk, és a Szállítószolgálatot igénybe vevő sérültek is elégedettek szolgáltatásunkkal. Elsősorban azokat a sérülteket segítjük, akik nem rendelkeznek saját gépjárművel és a környezetükben sem élnek olyanok, akik képesek Őket szállítani. A sérültek többsége nincs olyan anyagi helyzetben, hogy a TAXI vállalatokat vegye igénybe, és ezeknek a gépkocsiknak a többsége nincs is megfelelően kialakítva ilyen szállítási igényekhez. A tömegközlekedés akadálymentessé alakítása pedig még nincs olyan szinten, hogy általuk használható legyen. Nekik segít szolgálatunk a Személyi Szállító Szolgálattal. Sérült fiatalokat hordunk naponta fejlesztő foglalkozásokra, nappali intézményekbe. Hétköznaponként sérült felnőtt dolgozókat, köztük vakokat munkahelyükre, gyermekeket iskolába, óvodába szállítunk.

A térítési díj a következőképpen alakul:
Nincs kiállási és várakozási díj, fizetni csak a hasznos kilométerek után kell,
amelynek összege: 200,- Ft/km. Szociálisan nem rászorult személyek esetében: 250 Ft/km

Szállító szolgálat

A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete kimondottan azzal a céllal alakult, hogy az “Önálló Életvitel” programján keresztül a fogyatékos emberek életét könnyebbé tegye, értelmet adjon az életüknek, mert az önálló életvitel az egyén önrendelkezésén alapuló (kiszolgáltatottság-mentes) életformája, amely a sérültségtől függetlenül vonatkozhat minden emberre. A sérült felelősséget vállal sorsa alakulásáért, maga dönti el különböző helyzetekben, hogy aktív részese kíván-e lenni a rehabilitációs folyamatnak.

Egyesületünk a munkája során egyre többször észlelte a sérültek azon igényét, hogy létesüljön egy olyan  szállítószolgálat, amely Őket biztonságosan, a lehető legkevesebb kellemetlenséggel és viszonylag olcsón szállítja az általuk kijelölt célhoz. Ezt a feladatot legtisztességesebben csak olyan szervezet láthatja el, amely más okból is kapcsolatban van sérült emberekkel. Az SZMA felvállalta ennek a feladatnak az ellátását. Az 1993. évi III. törvény 65/C§ alapján támogató szolgáltatásban a szociálisan rászorult súlyos fogyatékos személy részesülhet. Szociálisan rászorult személynek az számít, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A szállítási feladatok ellátását 7 gépjármű szolgálja, amelyekből 2, a 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben előírt kerekesszékes szállítására alkalmas, két 9 személyes gépjármű közül az egyik egy Opel Vivaro, a másik egy Renault Trafik, amelyek kerekesszék szállítására is alkalmas 4.3-es rögzítést lehetővé tévő biztonsági övvel rendelkeznek, illetve mobil rámpával melyekkel az egyre növekvő igények kielégítésére is tudunk lehetőséget biztosítani. Két 7 személy szállítására is alkalmas gépkocsi is segítségünkre van a munkában, az egyik Opel E Combo Life gépkocsi, és egy hétszemélyes Dacia Lodgy. Ezeken kívül egy ötszemélyes Dacia Logan és egy Opel Astra típusú személygépkocsi is a járműparkunk része. A szállítási igényeket egy diszpécserközpont regisztrálja (napi 8 órában), és adja tovább. A szállítószolgálat rendszeresen hirdeti a szolgáltatást a különböző újságokban és az egyesület saját kiadványában.Mivel árainkat igyekszünk alacsonyan tartani, ezért a szolgáltatás igen népszerű a sérültek körében, gépkocsijaink kapacitását kihasználjuk, és a Szállítószolgálatot igénybe vevő sérültek is elégedettek szolgáltatásunkkal. Elsősorban azokat a sérülteket segítjük, akik nem rendelkeznek saját gépjárművel és a környezetükben sem élnek olyanok, akik képesek Őket szállítani. A sérültek többsége nincs olyan anyagi helyzetben, hogy a TAXI vállalatokat vegye igénybe, és ezeknek a gépkocsiknak a többsége nincs is megfelelően kialakítva ilyen szállítási igényekhez. A tömegközlekedés akadálymentessé alakítása pedig még nincs olyan szinten, hogy általuk használható legyen. Nekik segít szolgálatunk a Személyi Szállító Szolgálattal. Sérült fiatalokat hordunk naponta fejlesztő foglalkozásokra, nappali intézményekbe. Hétköznaponként sérült felnőtt dolgozókat, köztük vakokat munkahelyükre, gyermekeket iskolába, óvodába szállítunk.

A térítési díj a következőképpen alakul:
Nincs kiállási és várakozási díj, fizetni csak a hasznos kilométerek után kell,
amelynek összege: 200,- Ft/km. Szociálisan nem rászorult személyek esetében: 250 Ft/km

Sorstársi tanácsadás

A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2011. január 3-tól SORSTÁRSI TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁST indított Csongrád megyében, azzal a szándékkal, hogy a nehéz, sokszor kilátástalan helyzetben levő sorstársaknak egy kapaszkodót adva közösen keressünk megoldást megváltozott élethelyzetére. Hiszen a sérült embernek is joga van a teljes élethez. A szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk a mozgásfogyatékossággal élőknek és megváltozott munkaképességűeknek, valamint családtagjaiknak a rájuk háruló nehézségek feldolgozásában, enyhítésében. Kollégánk segítséget nyújt a szociális ügyintézésben, tájékoztat az igényelhető támogatásokról (pl. gépjárműszerzési támogatás, fogyatékossági támogatás, emelt összegű családi pótlék, stb.), jogosultsági feltételekről, aktuális jogszabályokról.
A szolgáltatást igénybe vevők segítséget kapnak, hogy a speciális élethelyzetükből adódó nehézségek elhárítására szakmai segítséggel közös megoldást találjanak. Sorstársi tanácsadónk, egyesületünk irodájában, igény szerint a tanácsot kérő otthonában, áll rendelkezésre. Kollégánk törekszik arra, hogy kellemes, nyugodt légkört teremtsen a tanácsadások alkalmával. A tanácsadás előre egyeztetett időpontban, térítésmentesen vehető igénybe a lenti elérhetőségeken.

Faragó Tamás
Sorstársi tanácsadó
Elérhetőségek:
Telefon: 06-70–967-1844
E-mail: szmae.sorstarsi@freemail.hu
Személyesen: Minden hétköznap 8-tól 14 óráig a
SZMAE Székhelyén: Szeged, Veresács u. 17/b.

Dunaalmási pihenőház

Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete a dunaalmási pihenőházában szeretettel várja a pihenni vágyókat A pihenőház bárki számára hozzáférhető, 10 személyes akadálymentesített épület. Az egyesület elérhetőségein lehet jelezni, ha valaki szeretne a Gerecse lankáin eltölteni néhány napot.
Az épületben 3 akadálymentes szoba, 2 fürdőszoba, egy nagy közöségi helyiség konyhával, étkezővel található. A meleg nyáresti nagy beszélgetésekhez, kártyapartikhoz egy óriási terasz áll rendelkezésre. Lehetőség van bográcsozásra, grillezésre is.
Parkolási lehetőség a zárt udvaron. Tiszta, nyugodt, erdőszéli házikó, ahol reggel madárszóra ébredhetünk.A pihenőház bárki számára hozzáférhető, 12 személyes akadálymentesített épület. Az egyesület elérhetőségein lehet jelezni, ha valaki szeretne a Gerecse lankáin eltölteni néhány napot.

A pihenőháztól 200 méternyire található egy lovarda, 500 méternyire egy étterem, ami házhoz szállítást is vállal, ha valaki nem szeretne főzni.

14 év alatti sérült személynek ingyenes, 14 év fölötti sérültek számára 1000 HUF/fő/éj díjjal, még egészséges emberek számára 1500 HUF/fő/éj díjjal.

Élelmiszer adomány osztás

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából közel lejáratú élelmiszereket oszt szét Egyesületünk az adománykérő tagság között.

Azok a személyek részesülhetnek az adományokból akik szociálisan rászorultak, valamint előzetesen az Egyesület irodájában (Veres Ács utca 17/B) az adománykitöltő adatlapot kitöltötték.

Az adományokat az előre meghirdetett időpontban vehető át.
Az aktuális napon délelőtt (8:00-12:00) a +36/70-338-5830-as telefonos belejelentkezés után este személyes megjelenés mellett tudjuk kiadni.

Mivel közel lejáratú élelmiszerek kerülnek elosztásra, nem tudható mennyi és milyen termékek kerülnek kiosztásra.

Elérhetőség

Cím:

6725 Szeged, Veresács u. 17/b

Tel.:

06/62 444-897

06/70 338-5830

Küldés..
Üzenetét sikeresen elküldtük. Munkatársunk hamarosan felveszi önnel a kapcsolatot!